Pozor změny časech konání bohoslužeb

Pozor změny časech konání bohoslužeb

Pozor změny časech konání bohoslužeb viz sekce Bohoslužby


Aktuální informace

získáte informace o rekonstrukci našeho kostela

Opravy ve farnosti Kostelec nad Černými Lesy

Opravuje se věž kostela Andělů strážných. Původně naplánovaný projekt prací i finanční částka se rozšířilo o nepočítané části. Zjistilo se, že jsou poškozené kamenné prvky fasády. To jest ozdobné voluty, zakončení svislých architektonických naznačení sloupů (lisen) v hlavicích korintského typu, pískovcové špalety říms a okna. Pískovec ve své pohledové čelní části byl s mnoha výdutěmi. Ty bylo třeba injektovat spojovací hmotou. Ta má dobu zrání, potom je třeba pískovec zpatinovat a další. Každý krok má svůj technologický čas. Tím nám vznikla prodleva v pronájmu lešení a následkem toho růst financí. V současnosti je přetřena  vrchní část věže, sundáno lešení.

Novinky přes SMS

Pokud by jste chtěli dostávat horké novinky pomocí SMS, tak věnujte pozornost této stránce:
Novinky přes SMS

Náboženství

V Kostelci 1. stupeň ve čtvrtek ve škole v 13,00 hod.

_____________________________________________

Bohoslužby

Bohoslužby jsou uvedeny zde
(Omlouvám se všem, že jsem aktualizoval "bohoslužby" jen na tomto místě, a na výše uvedenou sekci určenou pro rozpis bohoslužeb jsem zapomněl. Petr)

Pravidelné dění v naší farnosti

 

Adorace Nejsvětější Svátosti:    
Úterý, středa čtvrtek a v sobotu v 6,30 hod.
Každý pátek po mši svaté v 18,30 hod.

Setkání nad písmem svatým - biblická hodina:    Zpravidla každou třetí sobotu v měsíci (termín je vždy s předstihem zveřejněn).

Příležitost ke svaté zpovědi:    Půl hodiny před mší svatou.

Farní knihovna:    Půjčení knih je možno domluvit po mši svaté s p. farářem.