RKC farnost Kostelec nad Č. lesy vás zve na celostátní akci

Noc kostelů do kostela Andělů Strážných v pátek 2.6.2023 

 

Viz tento odkaz Program Noci kostelů 2. června 2023

17:30 - 21:30 Otevřeno, možnost návštěvy

18:00 - 18:05  Zahájení-modlitba za návštěvníky a účinkující 

18:05 - 19:00 Mše svatá

19:00 - 19:15 Vystoupení dětského pěveckého souboru Mini Chorus

19:20 - 19:45 Chorus Angelicus - duchovní hudba a zpěv

20:00 - 20:50 Komentovaná prohlídka kostela a varhan

21:00 - 21:20 Varhanní koncert - Petr Mašláň

RKC farnost Kostelec nad Č. lesy vás zve na celostátní akci
Noc kostelů do kostela Andělů Strážných v pátek 2.6.2023 

Bohoslužby

Pozor změny časech konání bohoslužeb

Pozor změny časech konání bohoslužeb viz sekce Bohoslužby


Kostelecký Anděl

Zde je nově stránka s odkazem na Kosteleckého Anděla


Náboženství pro děti

Výuka náboženství pro 1. stupeň se koná ve čtvrtek v 13,00 hod. v Kostelci na faře.
Kouřimi na faře ve středu od 14:00 do 16:00.

Tady jsou materiály k tématu
www.pastorace.cz/tematicke-texty/materialy-k-dlouhodobe-priprave-deti-k-1svatemu-prijimani


Diplomová práce

Pro pamětníky a zájemce o historii Církve v padesátých letech minulého století je k dispozici diplomová práce na téma:

Okresní církevní tajemníci na okrese Český Brod v padesátých letech 20. století.
Omezování katolické církve ve světle církevních pramenů

Autorka: Mgr. Jindra Junová

Pokud vás toto téma zajímá, tak dokument PDF je k dispozici zde

Okresní církevní tajemníci na okrese Český Brod v padesátých
letech 20. století. Omezování katolické církve ve světle
církevních pramenů

Pravidelné dění v naší farnosti

Příležitost ke svaté zpovědi:
Půl hodiny před mší svatou.

Farní knihovna:
Půjčení knih je možno domluvit po mši svaté s p. farářem.