Záchrana varhan kostelecké farnostiEvropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

V květnu 2011 byla prostřednictvím MAS Podlipansko podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na záchranu varhan v naší farnosti v Olešce a ve Viticích.
Náš projekt "Záchrana varhan kostelecké farnosti" byl vybrán k realizaci a koncem roku 2011 byla podepsána dohoda na SZIFu.
V březnu a dubnu 2012 proběhl výběr zhotovitele.
Vlastní práce na záchraně obou varhan byly zahájeny počátkem června 2012.
Práce by měly být ukončeny po prázdninách. Můžeme se tak těšit, že s novým školním rokem zazní na obou kůrech zachráněné varhany.

Jako dodavatel byl vybrán Martin Tvarůžka, varhanář z Bílovce.
Odborný dohled zajišťuje Štěpán Svoboda, organolog Arcidiecéze pražské,
z jehož webu byly s jeho souhlasem převzaty některé texty a obrázky.
Stránka pana Štěpána Svobody o renovaci našich varhan je zde.

 


Varhany v Olešce

Varhany ve Viticích