Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Prostřednictvím našeho webu předávám odkaz na stránky České biskupské konference
ohledně veřejné sbírky na podporu lidem postiženým v souvislosti s COVID-19

Protože se na Velký pátek nekonala tradiční sbírka ... je tady možnost,
jak přispět jinou cestou potřebným.

Zde je odkaz na jejich stránky: 
Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Citace z webu ČBK:

Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800                           VS: 90619

DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90                na číslo 87 777

DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90        na číslo 87 777

Peníze získané z veřejné sbírky budou průběžně rozdělovány konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace prostřednictvím tzv. sociálního šetření, které provádějí sociální pracovníci sítě Charity po celé České republice.


Bohoslužby kostelecké farnosti

S ohledem na to, abych vám předával informace o bohoslužbách včas,
a aktuálně, tak jsem byl "donucen" začít používat Google kalendář.
Proč tomu tak je vysvětlím dole. Petr Slezák


Bohoslužby v nouzovém stavu v ČR

Věnujte pozornost informaci dole pod kalendářem


Informace od pana faráře Jaroslava Líznera

Je možné volat na 731 128 512
Když nezvednu mobil, ozvu se. 
Na pevnou linku nevolejte, neukáže se mně tam číslo. 
 
Je možná taktéž e-mailovat.
Když budu doma, tak stačí zazvonit, bude otevřeno.
 
Kostelní dveře jsou otevřené, předsíňka je však uzavřená,
protože se tam sdružovali mladí, kteří se nemodlili, ale zaháněli čas.
A lidé se sdružovat nemají v této době.
A my jim k tomu nemůžeme dávat příležitost. 
 
Pokud je třeba udílet svátosti, prosím kontaktujte.
V rámci ohleduplnosti, která je přípravou na nebe, dodržujme předpisy, které mají chránit zdraví.
Postěme se od televize a medií (jen nutné informace), chvalme Boha, přečtěme si třeba Nový zákon,
konejme jeho (naše) díla s Ním.
Prosme a pomáhejme.
Pán žehnej J. Lízner

Je možné volat na 731 128 512

Když nezvednu mobil, ozvu se. 

Na pevnou linku nevolejte, neukáže se mně tam číslo. 

 

Je možná taktéž e-mailovat na farnostkostelec@gmail.com

Když budu doma, tak stačí zazvonit, bude otevřeno.

 

Kostelní dveře jsou otevřené, předsíňka je však uzavřená,

protože se tam sdružovali mladí, kteří se nemodlili, ale zaháněli čas.

A lidé se sdružovat nemají v této době.

A my jim k tomu nemůžeme dávat příležitost. 

 

Pokud je třeba udílet svátosti, prosím kontaktujte mne.

V rámci ohleduplnosti, která je přípravou na nebe, dodržujme předpisy, které mají chránit zdraví.

Postěme se od televize a medií (jen nutné informace), chvalme Boha, přečtěme si třeba Nový zákon,

konejme jeho (naše) díla s Ním.

Prosme a pomáhejme.

Pán žehnej J. Lízner

 

Pozvánka na celonárodní akci Noc kostelů je zde


Bohoslužby v nouzovém stavu v ČR

Počet účastníků dle vládního nařízení je max. 15 osob. Kostel bude po přijití 15. účastníka uzavřen. Prosím o využití i sobotních mší sv. Možná by stálo za to se informovat, kdo se mší sv. kdy a kde počítá. Pro starší lidi nad 70 let se doporučuje, aby obzvlášť na sebe dbali, možná zůstali doma a sledovali či poslouchali mši sv. v mediích. Jinak jsou lidé na základě rozhodnutí biskupské konference dispenzováni (nejsou vázáni) od povinnosti být na nedělní mši sv. Ti, kteří přijdou, ať zachovávají vzdálenost do 1,6 m, ruce se při pozdravení pokoje nepodávají. Pokud bude mít někdo obavy, má možnost sledovat či poslouchat bohoslužby v mediích, na internetu pražských farností (skoro 20 vysílání). Farnost Praha Chodov má na webu i řád, jak sledovat služby, aby to bylo důstojné. Modleme, postěme se za brzké ukončení epidemie, za postižené, zemřelé, hrdinný ošetřující personál. A jistě nezapomínejme na potřebné, případně je nahlasme na farnost, aby se pomoc mohla řešit. Naše pomoc je ve jménu Páně.


Náboženství
Výuka náboženství pro 1. stupeň se koná ve čtvrtek v 13,00 hod. v Kostelci na faře a nebo podle domluvy
 
Modlení matek
Modlení matek je ve čtvrtek v 18,45 hod. na faře v Kostelci

Náboženství

Výuka náboženství pro 1. stupeň se koná ve čtvrtek v 13,00 hod. v Kostelci na faře
a nebo podle domluvy. 

V Kouřimi na faře v pondělí v 15,00 - 16,00 hod.

Modlení matek

Modlení matek je ve čtvrtek v 18,45 hod. na faře v Kostelci

 


Biblická hodina

Biblická hodina každou třetí sobotu v měsíci ve 16,30 h. na faře

Přednáší bratr Jozef Nagy. Srdečně zveme.


Kostelecký Anděl

Zájemci o zaslání kosteleckého Anděla emailem ve formátu PDF
ať se mi ozvou na email info@slezak-petr.cz


Proč Google kalendář?

Google kalendář je vhodný pro pravidelně se opakující události např. "3. neděle v měsíci"

Hlavní výhodou je právě ta rychlá změna v případě výjimky
Pokud je daný den změna, upraví se změna pro tento den, a další "čtvrtky" běží "podle rozpisu"

Kalendář může spravovat více lidí, není tedy prodleva

Kalendář je publikovaný jako "veřejný" takže si ho mimo jiné můžete připojit do diáře v telefonu.

Je to za předpokladu, že máte Google email (Gmail), po přihlášení do Google na webu v sekci "Kalendář" volba "Jiné kalendáře" / "Přidat kalendář přítele"
Email našeho kalendáře je fk.kalendar@gmail.com 


Informace o bohoslužbách na webu Pražského arcibiskubství

Bohoslužby Kostelec
Bohoslužby Kouřim
popřípadě podle názvu obce, kostela ... tady